Kurser og foredrag for virksomheder og institutioner

Program

Kurser/Workshops

1) Workshop om stresshåndtering med åndedrætsmeditation og mindfulness.
6 timer eller et forløb over otte uger med moduler af 2 ½ time om ugen. Lær at anvende opmærksomt nærvær, koncentration og åndedræt til dæmpning og forebyggelse af de psykologiske og fysiologiske virkninger af negativ stress. For dig, der savner konkrete redskaber.

Det lærer du: At forstå symptomer på akut og kronisk stress. At anvende konkrete mindfulness-teknikker til dæmpning og forebyggelse af stress.

2) Workshop om mindfulness og positiv psykologi. 6-8 timer. Mindfulness som metode til opmærksomt nærvær, selvindsigt og empati i hverdagen.Mindfulness i en moderne kognitionspsykologisk teorisammenhæng med input fra nyere hjerneforskning i meditative tilstande.

Det lærer du: Formelt og uformelt anvendt mindfulnes.

3) Workshop om mindful spisning. Vægttab med nærvær og nydelse. 6-8 timer. For overspisere og overvægtige. Og for dig, der bare vil holde vægten uden selvplagerisk fornægtelse af mad, du kan lide. Mindful Spisning er baseret på helt ny viden inden for psykologi, ernæring og hjerneforskning i forhold til opmærksomt nærvær med henholdsvis fravær af opmærksomhed på processerne i og omkring spisning.

Det lærer du: Anvendt mindfulness på fysisk henholdsvis psykisk sult og på sanselighed, nydelse og mæthed som nøglen til naturlig vægtregulering.
Konkrete redskaber til håndtering af psykisk sult. Åndedrætsmeditation.

4) Mindfulness for seniorer 60+. Kursusforløb over 8 uger med 2 ½ times undervisning om ugen. Kurset kombinerer anvendt mindfulness psykologi med neurovidenskabens seneste viden om sammhængen mellem mindfulness-træning, psyke, hjerne, et godt helbred og generel øget livskvalitet.

Det lærer du: Anvendt mindfulness bl.a. i forb.m. søvnbesvær, somatiske smerter, selvindsigt og empati. Åndedrætsmeditation.

Foredrag a 1 ½-2 timer:

1) Introduktion til stresshåndtering med mindfulness. Opmærksomheds-meditation i en stresspsykologisk og medicinsk teoriramme. Sådan dæmper du og forebygger stress. Om teorien og praksissen.

2) Introduktion til mindful spisning. Om nydelsen ved spisning som nøglen til vægtregulering. Spis naturligt mindre. Nyd naturligt mere. Bliv mæt på en mere sanselig måde, der naturligt regulerer kropsvægten. For dig, der vil spise godt og sundt uanset, hvad du holder af at spise. Om teorien og praksissen.

3) Introduktion til mindfulness. En metode til opmærksomt nærvær, selvindsigt og empati. Om teorien og praksissen. Fra østerlandsk holisme til moderne hjerneforskning og positiv psykologi.


Om underviseren

Psykolog Uffe Damborg
SE-CVR-NR. 27 56 51 31
Tlf. 25 89 09 41
uffedamborg@msn.com

Konsultation
Vesterbrogade 62 A
1620 København V.

www.psyksamtale.dk
www.stressreduktion.dk
www.indsigtsmeditation.dk

Uffe Damborg er cand.psych. fra Københavns Universitet. Han er privatpraktiserende psykolog, kognitiv psykoterapeut og meditationslærer. Inden for de senere år har han undervist i mindfulness på mere en 150 kurser, workshops, seminarer og retreater. Han har over fyrre års personlig erfaring med mindfulness-meditation.