Mindful spisning gruppeforløb

Mindful spisning mod overspisning og overvægt 2016

Grupper oprettes løbende

Som deltager i en ‘spise’-gruppe på fire personer plus psykolog oplever du, det bliver meget nemmere at forpligte dig selv på at gennemføre en ændring af et uhensigtsmæssigt spisemønster, der volder dig kval.

Forløbet struktureres overordnet af deltagernes aktive tilegnelse af teknikkerne fra bogen Mindful Spisning. Vægttab med nærvær og nydelse (Pretty Ink, 2012) af Per Brændgaard & Uffe Damborg.

Du lærer den overraskende  anvendelse af nydelse og sanseligt nærvær som nøglen til regulering af alle subkliniske grader af overspisning.

Du lærer at anvende aspekter af åndedrætsmeditation til forstærkning af din naturlige, sunde, indre spiseregulering. Det indebærer et stærkt fokus på sult, spisetempo, nydelse og mæthed.

Det handler ikke om, hvad du spiser, men om hvordan, du spiser.

Når dette er et terapiforløb og ikke et kursusforløb, er det fordi du også vil undersøge hvilke grunde du har til at misbruge mad til at dæmpe uro og negative følelser. Du lærer at slå ‘spise-robotten’ fra og nærværets sanselighed til, fordi du lærer at dæmpe livs-stressen, der har gjort din spisning til et problem. Og i denne sammenhæng lærer du meditation på psykisk sult, usund spisetrang, stress-spisning og spisning på følelser.

Mindful spisning er en anderledes tilgang til ændring af måder at spise på, der leder til livsstilssygdomme og psykisk kval.

Obligatorisk litteratur

Mindful Spisning. Vægttab med nærvær og nydelse
(Pretty Ink, 2012) af Per Brændgaard & Uffe Damborg.

Udkommer som e-bog i første halvdel af 2013.