Om mig


Samtalen

Det karakteristiske ved den psykologiske samtale er, at forholdet mellem de talende på forhånd er fastlagt asymmetrisk.

Dette vil sige, at i den respektfulde og ligeværdige atmosfære mellem parterne bliver hele deres opmærksomhed fokuseret på den ene parts problem, den måde han/hun tænker om problemet og følelserne, det vækker. At opleve sig forstået af en anden er en stor styrke i en vanskelig livssituation.

Alment set er det nok urimeligt, at du ikke kommer til at lære mig at kende, lige så godt som jeg lærer sider af dig at kende, når vi taler sammen. Men denne asymmetri er den psykologiske samtales unikke indsigtsskabende ramme.

Som psykolog har jeg tavshedspligt.

Jeg er pålagt de etiske principper for nordiske psykologer, hvilket du kan læse om her: etiske principper for nordiske psykologer

Et andet perspektiv

Samtale med en psykolog tilbyder dig et andet perspektiv på dit problem. Jeg kan ikke løse problemet for dig, men hjælpe dig til at du løser det.

Dette indebærer en proces, hvor din fastlåsende tænkning omkring problemet og intensiteten af vanskelige følelser, det vækker i dig, vil forandre sig til et overskueligt problem, som du kan håndtere med øget indsigt uden at være hæmmet i dine handlinger.