Den kognitive model

Ved at inddrage de stærke sider af din personlighed bliver du i stand til at fortolke din livssituation tættere på virkeligheden og derigennem at ændre din fastlåste overbevisning om sandhedsværdien af de negative automatiske tanker, der gentager sårbare sider af din personlighed under pres.

Du lærer at forholde dig med grader af frihed til vanskelige tanker og følelser, så du ikke reagerer blindt og automatisk på dem.

Du kan bruge arbejdet med at ændre dine problemer til generelt at blive meget mere fokuseret nærværende i dit liv.