Stress og udbrændthed

Den negative stressreaktion

Kamp -eller flugt -reaktion og negativ stressreaktion er synonymer for den samme hormonale og nervemæssige reaktion.

Det er en reaktion, der er evolutionært udviklet til at beskytte os mod fare. Det er meget hensigtsmæssigt at blive negativt stresset, når der er fare på færde, fx når vi angribes af et vilddyr.

Umiddelbart øger den akutte stressreaktion kroppens handleberedskab, vores opmærksomhed, hukommelse og immunforsvar.

Problemet er at reaktionen kun virker på denne måde i ganske kort tid. Efter en time begynder stressreaktionen gradvis at nedsætte immunforsvaret og svække vores opmærksomhed og hukommelse.

Problemet er også, at den negativ stressreaktion aktiveres bare vi tænker, der er fare på færde og i langt mindre dramatiske sammenhænge, hvor det snarere handler om at vores mentale velbefindende og positive selvopfattelse kunne trues.

Fra evolutionens side er kamp -eller flugt -reaktionen organismens budskab om, at vi skal fjerne det, der stresser os, eller at vi skal fjerne os selv fra den stressfulde situation. Vi skal kæmpe for vores liv eller løbe vores vej.

Moderne mennesker gør sommetider ingen af delene, men forsøger psykologisk at tilpasse sig den stressfulde situation. Billedligt talt svarer det til, at vores forfædre satte sig ned for prøve at hygge sig med vilddyret, der angreb dem.

Mennesker, der er kronisk stressede er typisk meget kompetente og perfektionistiske personer, der i meget lang tid har forsøgt at tilpasse sig deres stress-symptomer og derfor afskåret sig fra at forholde sig til dem.

Det er individuelt, hvor længe man kan det. Men man kan i hvert fald kun gøre det op til et vist niveau. Så siger organismen fra.

Dette er tilstanden, der kaldes “udbrændthed”, og det er egentligt et dårligt begreb, fordi du bliver restitueret, hvis du gør det rigtige.


Den negative stressreaktion frembringer nogle eller alle af følgende typiske symptomer, enten på den lille skala eller i den markante ende af skalaen:

  1. Hjertebanken. Øget hjerterytme og blodtryk, (der er brug for at transportere mere ilt ud til kroppens celler, hvor energiproduktionen (stofskiftet) øges med henblik på kamp eller flugt).
  2. Øget åndedrætsfrekvens. Hyperventilation: Forholdet mellem ilt/kultveilte i blodet kommer i ubalance.
  3. Kvælningsfornemmelser. Trykken for brystet. Ørhedsfornemmelser i hovedet. Koncentrationsbesvær. Sløret opmærksomhed. Svimmelhed.
  4. Sveden: Produktion af overskudsvarme (som følge af den øgede energiproduktion). Koldsved (fordi blodet samtidig løber væk fra huden og ind mod muskulaturen).
  5. Anspændthed af muskulaturen. Blodet løber primært ud til muskulaturen, (hvor der er brug for energi til at dramatisk handling) og væk fra de vegetative indvoldsorganer (maven sætter fordøjelsen i stå; kvalme og ’dårlig mave’).

Stresshormonerne forlænger symptomerne. Kronisk stress skaber en masse ’støj’ i nervesystemet. Stressen nedsætter immunforsvaret, hukommelsen og evnen til indlæring. Anspændtheden sætter sig som smerter. Trætbarheden øges.

Søvn –og spise-mønster ændres. Nogle mennesker får svært ved at sove, og bliver aldrig rigtig udhvilet, mens andre sover mere end ellers, men uden at blive udhvilet. Nogle mennesker taber 5-10 kilo på kort tid, mens andre bliver overvægtige, fordi de misbruger mad til akut afstressning og overspiser især fed og sød mad.

Tolerancetærsklen for negative følelser sænkes. Du mister lysten til og interessen for omverdenen og andre mennesker. Du oplever tab af mening og sammenhæng i din hverdag. Du har måske på dette tidspunkt en stress-depression. Og måske oplever du anfald af panik-angst, der kommer sejlende ud af det blå.

Det symptom, som det tager længst tid for dig at blive af med, når du afstresses, er din dårlige hukommelse.

Men du får din hukommelse igen, hvis du gør det rigtige.

Mindfulness baseret kognitiv terapi er en konkret, dokumenteret effektiv og selvbemyndigende tilgang til afstressing og forebyggelse af stress.

Du får konkrete redskaber til at arbejde med åndedræt, koncentrations-udvikling og indsigt i måden du tænkte på, der overså alle faresignalerne.

Du bliver afstresset, og lærer at undgå “stress-fælden” fremover.